LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

174 검색결과:

루가노, 빌라 및 고급저택 매매 - 루가노 - 럭셔리 부동산

 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 2,845,900
  266 m² 3 5
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  ELITE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  1,200 m² 11 6
  제공사 Classe Milano
  ELITE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 11,475,300
  640 m² 4 6
  제공사 Schnorf Ueli | Wetag Consulting Immobiliare SA
  ELITE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 1,244,800
  120 m² 2 3
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  ELITE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 2,065,500
  4
  제공사 SIT Immobiliare
  ELITE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  1,314 m² 6
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  ELITE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 1,092,400
  196 m² 3 3
  제공사 ARTPROJEKT SA
  ELITE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  1,200 m² 11 6
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  PRESTIGE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 4,580,900
  800 m² 7 7
  제공사 MDA INTERNATIONAL REALTY
  PRESTIGE
 • 펜트하우스 / 루가노, Lugano
  € 3,947,500
  165 m² 3 3
  제공사 Emerald Casa SA
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 8,262,200
  295 m² 4
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 6,150,700
  200 m² 3
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  PRESTIGE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  968 m² 6
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  PRESTIGE
 • 펜트하우스 / 루가노, Lugano
  € 1,450,000
  121 m² 2 2
  제공사 DH real estate
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 1,455,100
  280 m² 4 4
  제공사 ARTPROJEKT SA
  PRESTIGE