LuxuryEstate
Android 무료
설치

브라우저 버전이 더 이상 지원되지 않습니다. 더 나은 경험을 위해 업데이트하십시오.

228 검색결과:

루가노, 빌라 및 고급저택 매매 - 루가노 - 럭셔리 부동산

 • 빌라 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  550 m² 7 7
  제공사 MG IMMOBILIARE FIDUCIARIA Sagl
  ELITE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 5,552,800
  257 m² 2 3
  제공사 Capifid Immobiliare SA
  ELITE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  1,314 m² 6
  제공사 Sequoia Consulting Sagl
  ELITE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 3,750,600
  215 m² 2 4
  제공사 Keller Zable Realty
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  888 m² 9 8
  제공사 Gianluca Righetti
  PRESTIGE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 4,189,000
  460 m² 6 7
  제공사 MG IMMOBILIARE FIDUCIARIA Sagl
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / 루가노, Lugano
  € 4,383,800
  773 m² 9 6
  제공사 Deborah Fontana
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  가격 - 문의요망
  203 m² 3 4
  제공사 Keller Zable Realty
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 2,995,600
  211 m² 5 4
  제공사 JETIKA GROUP SA
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 1,656,100
  244 m² 5 4
  제공사 MG IMMOBILIARE FIDUCIARIA Sagl
  PRESTIGE
 • 단독 저택 / 루가노, Lugano
  € 4,383,800
  520 m² 4 6
  제공사 Gianluca Righetti
  PRESTIGE
 • 펜트하우스 / 루가노, Lugano
  € 5,065,800
  319 m² 3 4
  제공사 Philipp PETER | Wetag Consulting
  PRESTIGE
 • 아파트 / 루가노, Lugano
  € 6,575,700
  316 m² 5 6
  제공사 Philipp PETER | Wetag Consulting
  PRESTIGE
 • 빌라 / 루가노, Lugano
  € 6,770,600
  580 m² 7 7
  제공사 EbuyHouse
  PRESTIGE
 • 펜트하우스 / 루가노, Lugano
  € 3,848,000
  165 m² 3 3
  제공사 Emerald Casa SA
  PRESTIGE